Zahajovací konference INTERIM

  • 0

Zahajovací konference INTERIM

Category : Aktuality , Holoubkov , Kařez , Mýto

Zahajovací konference INTERIM k projetu Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!, reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172 se uskutečnila 23. listopadu 2016 od 8:00 do 16:00 hodin. Realizační tým projektu zde společně se zástupci partnerských institucí představil záměry a strategii projektu a účastníky konference seznámil s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. V rámci konference měli možnost jednotliví účastníci dále vidět např. proinkluzivní výuku v praxi běžného života školy, praktické ukázky práce s didaktickými pomůckami či představení didaktických deskových her jako nástroje podpory rozvoje osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka. Celá akce proběhla za odborné garance PaeDr. Tomáše Houšky.

Konference se účastnili všichni významní aktéři podílející se na kvalitě vzdělávání v daném území, jednalo se o zástupce z řad zřizovatelů jednotlivých škol, zástupce Plzeňského kraje, zástupce ORP, zástupce školských poradenských zařízení a organizací občanské společnosti působící v Plzni a v Plzeňském kraji, dále pak zástupců ředitelů a pedagogů okolních škol a školských zařízení a v neposlední řadě se akce účastnila řada rodičů dětí a žáků navštěvujících školy realizátora a školy partnerské.


Leave a Reply

+ 3 = 11