Cyklus zážitkových aktivit

  • 0

Cyklus zážitkových aktivit

Category : Aktuality , Holoubkov

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov dne 5. 4. 2017 realizovala úspěšně již druhý cyklus Zážitkových aktivit pro žáky školy a jejich rodiče, podporující inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů. AKCE realizovaná v tématu „Jarní dílny“ měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá odlišným vzdělávacím potřebám žáků a překonává bariéry při vzdělávání a obtíže spojené s „jinakostí“. Akce se účastnilo 25 rodičů žáků školy. Akce byla opět připravena pod lektorským vedením paní Brožové.


Leave a Reply

64 − = 59