Aktivity

dsc_0371-web

Cyklus zážitkových aktivit

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov dne 5. 4. 2017 realizovala úspěšně již druhý cyklus Zážitkových aktivit pro žáky školy a jejich rodiče, podporující inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů.  AKCE realizovaná v tématu „Jarní dílny“ měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá odlišným vzdělávacím potřebám žáků a překonává bariéry při vzdělávání a obtíže spojené s „jinakostí“. Akce se účastnilo 25 rodičů žáků školy. Akce byla opět připravena pod lektorským vedením paní Brožové.

Cyklus vzdělávání pedagogů

Školní asistenti a Koordinátoři inkluze ze Základní školy a Mateřské školy Holoubkov ve dnech 24.3.2017 – 26.3.2017 absolvovali ucelený blok  16 hodin zážitkového vzdělávání a osvětové aktivity zaměřené na změny postojů pedagogů k romské marginalizované komunitě, které byly vedeny odborným lektorem: Mgr. Jiřím Kotschym z Dětského domova Čtyřlístem, Planá u Tachova.

 

Deskové hry –  aktivizační a  komplexní  metody

Kařez a Mýto

Základní a Mateřská škola Kařez uspořádala další vzdělávací aktivitu pro rodiče svých žáků, tentokrát v tématu:  Deskové hry –  aktivizační a  komplexní  metody  vzdělávání se zacílením na rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj logického, informatického a strategického myšlení. Téměř celodenní workshop pro rodiče se konal dne 16.3.2017 pod lektorským vedením: Mgr. Jana Vodičky z České pedagogické komory. Celá vzdělávací akce byla zaštítěna odbornou garancí PaedDr. Tomáše Houšky. Vzdělávání tohoto typu je součástí plnění klíčové aktivity projektu KA4 i. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání.

 

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Termín: 14. 11. 2016

Místo konání: v prostorách ZŠ Holoubkov + účast zástupců ZŠ Mýto, ZŠ Kařez/

Odborné zajištění : odborný lektor Diakonie Mgr. et Mgr. Marie Linková

Konference pro odbornou pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, včetně zástupců veřejné správy – zřizovatelů školských subjektů, Školské rady z řad místních charitativních a občanskoprávních organizací.

 

 

Zahajovací konference projektu spojená s Dnem otevřených dveří.

Rodiče i veřejnost se mohou zúčastnit vyučování, prohlédnout si třídy a prostředí celé základní školy.

Termín: 23. 11. 2016

Místo konání: ZŠ Holoubkov

Odborné zajištění: Česká pedagogická komora

 

 

Kulatý stůl pro pedagogické pracovníky školy zaměřený na multidisciplinární spolupráci

Termín: 6. 12. 2016

Místo konání: ZŠ Holoubkov

Odborné zajištění: odborný lektor Diakonie Mgr. et Mgr. Marie Linková

 

Zážitková aktivita pro děti a rodiče – Vánoční dílny

Pro žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou v dopoledních a odpoledních hodinách pořádány Vánoční dílny. V každé třídě bude možné si vyrobit vánoční ozdobu, dáreček, přání. Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení pro rodiče a návštěvníky z řad veřejnosti.

Termín: 14. 12. 2016

Místo konání: ZŠ Holoubkov

Odborné zajištění: lektor – pedagogický pracovník ZŠ Holoubkov Vendula Brožová

 

 

Kurz Metoda Grunnlaget

Cílem kurzu je pomoci učitelům usnadnit práci s dětmi, které mají různé specifické problémy – nemluví česky nebo je jejich čeština ovlivněna jiným jazykem, mají minimální slovní zásobu, pocházejí z odlišného sociálního prostředí, z rodin, ve  kterých není rozvoj jazyka dostatečně podpořen, atd. Učitelé během kurzu získají znalosti o alternativních metodách učení, seznámí se s metodou Grunnlaget, kterou budou umět využívat v praxi. Získají znalosti i praktické dovednosti pro pedagogickou práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Termín: 19. – 20. 12. 2016

Místo konání: Praha

Odborné zajištění: lektorka Mgr. Karolína Ranglová

Kurzu se zúčastní 2 koordinátorky inkluze ZŠ Holoubkov .

 

 

Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy

Termín: probíhá průběžně

Odborné zajištění: pravidelná spolupráce s panem PaedDr. Tomášem Houškou / videa z vyučovacích hodin, vstupy do hodin, průběžná pravidelná konzultace s koordinátory inkluze, pedagogy, web projektu/

 

Sborník příkladů dobré praxe

PDF ke stažení:

Sborník příkladů dobré praxe_inkluze