Author Archives: Admin Inkluze

  • 0

Deskové hry – aktivizační a komplexní metody

Category : Aktuality , Mýto

Základní škola Mýto uspořádala další vzdělávací aktivitu pro rodiče svých žáků, tentokrát v tématu:  Deskové hry –  aktivizační a  komplexní  metody  vzdělávání se zacílením na rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj logického, informatického a strategického myšlení. Téměř celodenní workshop pro rodiče se konal dne 22.3.2017 pod lektorským vedením: Mgr. Jana Vodičky z České pedagogické komory. Celá vzdělávací akce byla zaštítěna odbornou garancí PaedDr. Tomáše Houšky. Vzdělávání tohoto typu je součástí plnění klíčové aktivity projektu KA4 i. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání.


  • 0

Deskové hry – aktivizační a komplexní metody vzdělávání

Category : Aktuality , Kařez

Základní a Mateřská škola Kařez uspořádala další vzdělávací aktivitu pro rodiče svých žáků, tentokrát v tématu:  Deskové hry –  aktivizační a  komplexní  metody  vzdělávání se zacílením na rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj logického, informatického a strategického myšlení. Téměř celodenní workshop pro rodiče se konal dne 16.3.2017 pod lektorským vedením: Mgr. Jana Vodičky z České pedagogické komory. Celá vzdělávací akce byla zaštítěna odbornou garancí PaedDr. Tomáše Houšky. Vzdělávání tohoto typu je součástí plnění klíčové aktivity projektu KA4 i. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání.


  • 0

Cyklus vzdělávání pedagogů

Category : Aktuality , Holoubkov

Školní asistenti a Koordinátoři inkluze ze Základní školy a Mateřské školy Holoubkov ve dnech 24.3.2017 – 26.3.2017 absolvovali ucelený blok  16 hodin zážitkového vzdělávání a osvětové aktivity zaměřené na změny postojů pedagogů k romské marginalizované komunitě, které byly vedeny odborným lektorem: Mgr. Jiřím Kotschym z Dětského domova Čtyřlístem, Planá u Tachova.


  • 0

Cyklus zážitkových aktivit

Category : Aktuality , Holoubkov

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov dne 5. 4. 2017 realizovala úspěšně již druhý cyklus Zážitkových aktivit pro žáky školy a jejich rodiče, podporující inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů. AKCE realizovaná v tématu „Jarní dílny“ měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá odlišným vzdělávacím potřebám žáků a překonává bariéry při vzdělávání a obtíže spojené s „jinakostí“. Akce se účastnilo 25 rodičů žáků školy. Akce byla opět připravena pod lektorským vedením paní Brožové.


  • 0

Vzdělávací blok z cyklu vzdělávání

Category : Aktuality , Holoubkov

Dne 7.2.2017 se uskutečnil poslední vzdělávací blok z cyklu vzdělávání, které se věnovalo zvýšení kvalifikace pedagogů v oblasti multidisciplinární spolupráce. Opět se těžiště vzdělávání soustředilo zejména na praktickou část – popis konkrétních příkladů a jejich realizace v praxi školy, způsoby řešení individuálních případů. Cyklus vzdělávacích aktivit , který je součástí plnění klíčové aktivity KA04 iv., část 2 projektu byl tímto blokem ukončen.

Vzdělávání pedagogů opět vedla akreditovaná lektorka PhDr. Vendula Raymová.


  • 0

Cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Kařez

Category : Aktuality , Kařez

Ve dnech 11.1.2017 byl uskutečněn další cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Kařez, který se soustředil na zvýšení kvalifikace účastníků v oblasti multidisciplinární spolupráce. Tentokrát se vzdělávání soustředilo zejména na praktickou část – popis konkrétních příkladů a jejich realizace v praxi školy. Vzdělávání navazovalo na úvodní blok vzdělávání v této oblasti, který se uskutečnil v listopadu 2016. Vzdělávání je součástí plnění klíčové aktivity KA04 iv., část 2 projektu.

Vzdělávání vedla akreditovaná lektorka PhDr. Vendula Raymová.


  • 0

Cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Mýto

Category : Aktuality , Mýto

Ve dnech 24.11. a 25.11. byl uskutečněn další cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Mýto, který se soustředil na zvýšení kvalifikace účastníků v oblasti multidisciplinární spolupráce. Tentokrát se vzdělávání soustředilo zejména na praktickou část – popis konkrétních příkladů a jejich realizace v praxi školy. Vzdělávání navazovalo na úvodní blok vzdělávání v této oblasti, který se uskutečnil ve dnech 14 a 15.11.2016. Vzdělávání je součástí plnění klíčové aktivity KA04 iv., část 2 projektu.

Vzdělávání vedla akreditovaná lektorka PhDr. Vendula Raymová.


  • 0

Cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Holoubkov

Category : Aktuality , Holoubkov

Ve dnech 10.1.2016 byl uskutečněn další cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Holoubkov, který se soustředil na zvýšení kvalifikace účastníků v oblasti multidisciplinární spolupráce. Tentokrát se vzdělávání soustředilo zejména na praktickou část – popis konkrétních příkladů a jejich realizace v praxi školy. Vzdělávání navazovalo na úvodní blok vzdělávání v této oblasti, který se uskutečnil v listopadu 2016. Poslední cyklus vzdělávání v této oblasti bude uskutečněno 7.2.2017. Vzdělávání je součástí plnění klíčové aktivity KA04 iv., část 2 projektu.

Vzdělávání vedla akreditovaná lektorka PhDr. Vendula Raymová.


  • 0

Předvánoční čas na Základní škole Mýto

Category : Aktuality , Mýto

Žáci a pedagogičtí pracovníci Základní školy v Mýtě připravili ve dnech 19. a 20. prosince 2016 pro veřejnost vánoční dílny a kulturní program Hurá Vánoce.

Návštěvníci vánočních dílen si prohlédli výstavu výrobků, které v rámci školních vánočních dílen v polovině prosince vytvořili žáci prvního i druhého stupně. Poté si na několika stanovištích dle svého výběru vyrobili vánoční dekorace, které si odnesli domů. Sváteční náladu jim dodávala příjemná vánoční hudba a chutné občerstvení doplněné voňavou kávou či čajem. Všichni účastníci (bylo jich přes padesát) odcházeli velice spokojeni a nešetřili chválou.

Program Hurá Vánoce téměř zaplnil sál mýtského kina. Přes sto diváků zhlédlo dvě pohádky, taneční vystoupení, hru na kytary a společně s pěveckým sborem školy si zanotovalo několik vánočních písní a koled. I tato akce byla návštěvníky hodnocena velmi kladně a doufáme, že pomohla u mnohých vytvořit slavnostní předvánoční náladu.

 


  • 0

Zážitkové aktivity – Vánoční dílny ZŠ Holoubkov 2016

Category : Aktuality , Holoubkov

Základní a Mateřská škola Holoubkov dne 14.12. 2016 realizovala úspěšně první cyklus Zážitkových aktivit pro děti a žáky školy a jejich rodiče, které podporují inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů. AKCE realizovaná v tématu „Vánoční dílny“ měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání a obtíže spojené s „jinakostí“.