Author Archives: Admin Inkluze

 • 0

Vánoční dílny ZŠ Holoubkov

Category : Aktuality , Holoubkov

Dne 14. 12. 2016 byly v rámci Zážitkové aktivity pro děti a rodiče podporující inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů, KA4, ii na základní škole pořádány Vánoční dílny pod vedením lektorky Venduly Brožové. Aktivita byla realizovaná pro žáky 1. stupně ZŠ a jejich rodiče v době mimo školního vyučování, s důrazem podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí , které odpovídá odlišným vzdělávacím potřebám žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Všichni byli srdečně vítáni. Mohli si vyrobit různé dárečky, upomínkové vánoční předměty a vánoční přání pro sebe i své nejbližší.

Setkání proběhlo v příjemné předvánoční náladě.

 

 


 • 0

Vánoční dílny Mýto

Category : Aktuality , Mýto

huravanoce2016eu

huravanoce2016eu


 • 0

Vánoční dílny

Category : Aktuality , Holoubkov

plakat

Ke stažení: plakat-vanoce.pdf


 • 0

Zahajovací konference INTERIM

Category : Aktuality , Holoubkov , Kařez , Mýto

Zahajovací konference INTERIM k projetu Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!, reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172 se uskutečnila 23. listopadu 2016 od 8:00 do 16:00 hodin. Realizační tým projektu zde společně se zástupci partnerských institucí představil záměry a strategii projektu a účastníky konference seznámil s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. V rámci konference měli možnost jednotliví účastníci dále vidět např. proinkluzivní výuku v praxi běžného života školy, praktické ukázky práce s didaktickými pomůckami či představení didaktických deskových her jako nástroje podpory rozvoje osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka. Celá akce proběhla za odborné garance PaeDr. Tomáše Houšky.

Konference se účastnili všichni významní aktéři podílející se na kvalitě vzdělávání v daném území, jednalo se o zástupce z řad zřizovatelů jednotlivých škol, zástupce Plzeňského kraje, zástupce ORP, zástupce školských poradenských zařízení a organizací občanské společnosti působící v Plzni a v Plzeňském kraji, dále pak zástupců ředitelů a pedagogů okolních škol a školských zařízení a v neposlední řadě se akce účastnila řada rodičů dětí a žáků navštěvujících školy realizátora a školy partnerské.


 • 0
Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Ve dnech 14. a 15. 11. 2016 se uskutečnil na ZŠ Holoubkov zahajovací workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami. Semináře se zúčastnilo celkem 25 pedagogických pracovníků všech partnerských škol ZŠ Holoubkov, ZŠ Mýto, ZŠ Kařez pod vedením lektorky Diakonie ČCE – středisko  Západní Čechy Mgr. et Mgr. Marie Linkové. Všichni zúčastnění byli seznámeni se strukturou sociálních služeb v Plzeňském kraji a možnostmi vzájemné spolupráce. Na zahajovací workshop bude navazovat vzdělávání pedagogických pracovníků na jednotlivých partnerských školách, a to v oblasti: multidisciplinární spolupráce.

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami


 • 0
Základní škola Kařez

Cyklus zážitkových aktivit

Category : Kařez

Základní a Mateřská škola Kařez dne 18.11. 2016 realizovala úspěšně první cyklus Zážitkových aktivit pro děti a žáky školy a jejich rodiče, které podporují inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů. AKCE realizovaná v tématu tvorby keramiky měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání a obtíže spojené s „jinakostí“.

20161108_165546

20161108_172511 20161108_174952


 • 0

Konference

Category : Holoubkov , Kařez , Mýto

pozvanka-interim


 • 0

Dotazník

Category : Aktuality , Holoubkov , Kařez , Mýto

Asistentka pedagoga - Základní škola Kařez

Abychom věděli, jak je projekt efektivní, potřebujeme na jeho začátku zmapovat situaci. K tomu vás požádáme o vyplnění několika (nebojte, kratičkých!) dotazníků. Najdete je v odkazu po rozkliknutí.

 1. Dotazník pro pedagogy 1
  J
  e určený pro jednotlivé účastníky, vyplňte samo za sebe, jak cítíte nejpravdivěji.
 2. Dotazník pro pedagogy 2
  Tento dotazník vyplňte po vzájemném konsensu, odpovědi by měly zohledňovat vaši společnou domluvu