Category Archives: Holoubkov

  • 0

Cyklus vzdělávání pedagogů

Category : Aktuality , Holoubkov

Školní asistenti a Koordinátoři inkluze ze Základní školy a Mateřské školy Holoubkov ve dnech 24.3.2017 – 26.3.2017 absolvovali ucelený blok  16 hodin zážitkového vzdělávání a osvětové aktivity zaměřené na změny postojů pedagogů k romské marginalizované komunitě, které byly vedeny odborným lektorem: Mgr. Jiřím Kotschym z Dětského domova Čtyřlístem, Planá u Tachova.


  • 0

Cyklus zážitkových aktivit

Category : Aktuality , Holoubkov

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov dne 5. 4. 2017 realizovala úspěšně již druhý cyklus Zážitkových aktivit pro žáky školy a jejich rodiče, podporující inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů. AKCE realizovaná v tématu „Jarní dílny“ měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá odlišným vzdělávacím potřebám žáků a překonává bariéry při vzdělávání a obtíže spojené s „jinakostí“. Akce se účastnilo 25 rodičů žáků školy. Akce byla opět připravena pod lektorským vedením paní Brožové.


  • 0

Vzdělávací blok z cyklu vzdělávání

Category : Aktuality , Holoubkov

Dne 7.2.2017 se uskutečnil poslední vzdělávací blok z cyklu vzdělávání, které se věnovalo zvýšení kvalifikace pedagogů v oblasti multidisciplinární spolupráce. Opět se těžiště vzdělávání soustředilo zejména na praktickou část – popis konkrétních příkladů a jejich realizace v praxi školy, způsoby řešení individuálních případů. Cyklus vzdělávacích aktivit , který je součástí plnění klíčové aktivity KA04 iv., část 2 projektu byl tímto blokem ukončen.

Vzdělávání pedagogů opět vedla akreditovaná lektorka PhDr. Vendula Raymová.


  • 0

Cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Holoubkov

Category : Aktuality , Holoubkov

Ve dnech 10.1.2016 byl uskutečněn další cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Holoubkov, který se soustředil na zvýšení kvalifikace účastníků v oblasti multidisciplinární spolupráce. Tentokrát se vzdělávání soustředilo zejména na praktickou část – popis konkrétních příkladů a jejich realizace v praxi školy. Vzdělávání navazovalo na úvodní blok vzdělávání v této oblasti, který se uskutečnil v listopadu 2016. Poslední cyklus vzdělávání v této oblasti bude uskutečněno 7.2.2017. Vzdělávání je součástí plnění klíčové aktivity KA04 iv., část 2 projektu.

Vzdělávání vedla akreditovaná lektorka PhDr. Vendula Raymová.


  • 0

Zážitkové aktivity – Vánoční dílny ZŠ Holoubkov 2016

Category : Aktuality , Holoubkov

Základní a Mateřská škola Holoubkov dne 14.12. 2016 realizovala úspěšně první cyklus Zážitkových aktivit pro děti a žáky školy a jejich rodiče, které podporují inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů. AKCE realizovaná v tématu „Vánoční dílny“ měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání a obtíže spojené s „jinakostí“.


  • 0

Vánoční dílny ZŠ Holoubkov

Category : Aktuality , Holoubkov

Dne 14. 12. 2016 byly v rámci Zážitkové aktivity pro děti a rodiče podporující inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů, KA4, ii na základní škole pořádány Vánoční dílny pod vedením lektorky Venduly Brožové. Aktivita byla realizovaná pro žáky 1. stupně ZŠ a jejich rodiče v době mimo školního vyučování, s důrazem podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí , které odpovídá odlišným vzdělávacím potřebám žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Všichni byli srdečně vítáni. Mohli si vyrobit různé dárečky, upomínkové vánoční předměty a vánoční přání pro sebe i své nejbližší.

Setkání proběhlo v příjemné předvánoční náladě.

 

 


  • 0

Vánoční dílny

Category : Aktuality , Holoubkov

plakat

Ke stažení: plakat-vanoce.pdf


  • 0

Zahajovací konference INTERIM

Category : Aktuality , Holoubkov , Kařez , Mýto

Zahajovací konference INTERIM k projetu Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!, reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172 se uskutečnila 23. listopadu 2016 od 8:00 do 16:00 hodin. Realizační tým projektu zde společně se zástupci partnerských institucí představil záměry a strategii projektu a účastníky konference seznámil s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. V rámci konference měli možnost jednotliví účastníci dále vidět např. proinkluzivní výuku v praxi běžného života školy, praktické ukázky práce s didaktickými pomůckami či představení didaktických deskových her jako nástroje podpory rozvoje osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka. Celá akce proběhla za odborné garance PaeDr. Tomáše Houšky.

Konference se účastnili všichni významní aktéři podílející se na kvalitě vzdělávání v daném území, jednalo se o zástupce z řad zřizovatelů jednotlivých škol, zástupce Plzeňského kraje, zástupce ORP, zástupce školských poradenských zařízení a organizací občanské společnosti působící v Plzni a v Plzeňském kraji, dále pak zástupců ředitelů a pedagogů okolních škol a školských zařízení a v neposlední řadě se akce účastnila řada rodičů dětí a žáků navštěvujících školy realizátora a školy partnerské.


  • 0
Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Ve dnech 14. a 15. 11. 2016 se uskutečnil na ZŠ Holoubkov zahajovací workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami. Semináře se zúčastnilo celkem 25 pedagogických pracovníků všech partnerských škol ZŠ Holoubkov, ZŠ Mýto, ZŠ Kařez pod vedením lektorky Diakonie ČCE – středisko  Západní Čechy Mgr. et Mgr. Marie Linkové. Všichni zúčastnění byli seznámeni se strukturou sociálních služeb v Plzeňském kraji a možnostmi vzájemné spolupráce. Na zahajovací workshop bude navazovat vzdělávání pedagogických pracovníků na jednotlivých partnerských školách, a to v oblasti: multidisciplinární spolupráce.

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami


  • 0

Konference

Category : Holoubkov , Kařez , Mýto

pozvanka-interim