Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

  • 0
Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Ve dnech 14. a 15. 11. 2016 se uskutečnil na ZŠ Holoubkov zahajovací workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami. Semináře se zúčastnilo celkem 25 pedagogických pracovníků všech partnerských škol ZŠ Holoubkov, ZŠ Mýto, ZŠ Kařez pod vedením lektorky Diakonie ČCE – středisko  Západní Čechy Mgr. et Mgr. Marie Linkové. Všichni zúčastnění byli seznámeni se strukturou sociálních služeb v Plzeňském kraji a možnostmi vzájemné spolupráce. Na zahajovací workshop bude navazovat vzdělávání pedagogických pracovníků na jednotlivých partnerských školách, a to v oblasti: multidisciplinární spolupráce.

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami